DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Chelva. Oferta d’ocupació pública per a 2019 específica per al cos de policia local. [2019/9779] (DIARI nº 8674, de 11.11.2019)

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Materiales avanzados para el uso eficiente de la energia (EFIMAT). CPI-19-393». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2018-123). [2019/10506] (DIARI nº 8674, de 11.11.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l’aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica especialista, amb denominació especialista tècnic d’infraestructures, convocades per mitjà de la Resolució de 26 de febrer de 2019. Referència 0482/19. [2019/10551] (DIARI nº 8674, de 11.11.2019)

Ajuntament de Benifaió. Ampliació de l’oferta d’ocupació pública de 2019. [2019/9834] (DIARI nº 8674, de 11.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica industrial, A2-09, sector administració especial, torn d’accés lliure, i persones amb diversitat funcional, convocatòria 19/2015, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2015 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/10615] (DIARI nº 8674, de 11.11.2019)

Ajuntament de Gata de Gorgos. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir el lloc de treball d’encarregat o encarregada de la Brigada d’Obres. [2019/10301] (DIARI nº 8674, de 11.11.2019)

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana. Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària per a la contractació temporal del lloc d’auxiliar d’orquestra. [2019/10563] (DIARI nº 8674, de 11.11.2019)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de tres places d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desigualdad económica y movilidad social en la Europa mediterránea (Siglos XIII-XVI). CPI-19-386». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-072). [2019/10501] (DIARI nº 8674, de 11.11.2019)

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Flujos de información y efectos contextuales, mediadores de la innovación económica y social. CPI-19-387». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2019/053). [2019/10502] (DIARI nº 8674, de 11.11.2019)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Flujos de información y efectos contextuales, mediadores de la innovación económica y social. CPI-19-388». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2019/053). [2019/10504] (DIARI nº 8674, de 11.11.2019)

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sabor y origen de la materia (SOM). CPI-19-391». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-083). [2019/10505] (DIARI nº 8674, de 11.11.2019)