DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Orihuela. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat diverses places d’agent de policia local. [2019/10613] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10800] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (A2-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10806] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària i laboratori (A2-S03-02), funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10802] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), de convocatòria de provisió, pel sistema de lliure designació, de la plaça de director econòmic o directora econòmica d’aquesta entitat (LD/03/2019). [2019/11050] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de sanitat ambiental (A2-S03-03), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10804] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)

Ajuntament de Xeresa. Convocatòria i bases del procés de selecció per a cobrir en propietat una plaça de personal laboral fix, categoria agent d’ocupació i desenvolupament local, mitjançant concurs oposició, per estabilització d’ocupació temporal. [2019/10693] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smartphone y química analítica verde. CPI-19-421». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-056). [2019/10823] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Protocolo de colaboración entre la Universitat de València y la Associazone Mnemosine (Italia), para el desarrollo de un programa de Doctorado en Educación por parte de estudiantes universitarios. CPI-19-403». [2019/10818] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smartphone y química analítica verde. CPI-19-419». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-056). [2019/10822] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astrofísica relativista computacional. CPI-19-410», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10819] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Materiales Spin Crossover biestables: de las propiedades macroscópicas a la spintrónica molecular. CPI-19-411», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10820] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aplicaciones smartphone para el tratamiento de imagen en la química sostenible. CPI-19-412», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10821] (DIARI nº 8682, de 21.11.2019)