DOGV Ofertes d'ocupació pública

28 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Formación del personal en el terreno del análisis estadístico de la información de interés municipal. CPI-19-216». [2019/6360] (DIARI nº 8578, de 26.06.2019)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Implementación de los planes derivados de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. CPI-19-218». [2019/6361] (DIARI nº 8578, de 26.06.2019)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra SISTEM de innovación y apoyo a la gestión eficiente y sostenible de la movilidad urbana. CPI-19-220». [2019/6363] (DIARI nº 8578, de 26.06.2019)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra SISTEM de innovación y apoyo a la gestión eficiente y sostenible de la movilidad urbana. CPI-19-219». [2019/6362] (DIARI nº 8578, de 26.06.2019)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Ancient coinage as related cultural heritage (ARCH). CPI-19-212». [2019/6359] (DIARI nº 8578, de 26.06.2019)

Ajuntament d’Aielo de Malferit. Acord pel qual es deixa sense efecte l’oferta d’ocupació pública de 2018 en relació amb diverses places. [2019/5860] (DIARI nº 8578, de 26.06.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 4. [2019/6468] (DIARI nº 8578, de 26.06.2019)

Ajuntament de Formentera del Segura. Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a cobrir una plaça d’agent de policia local. [2019/6151] (DIARI nº 8578, de 26.06.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Materiales avanzados para el uso eficiente de la energia (EFIMAT). CPI-19-211». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2018-123). [2019/6358] (DIARI nº 8578, de 26.06.2019)

Ajuntament de la Vila Joiosa. Bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de sis places d’agent de la Policia Local. [2019/6184] (DIARI nº 8579, de 27.06.2019)

Ajuntament d’Elda. Bases específiques de la convocatòria per a proveir en propietat sis places d’agent de la policia local. [2019/6513] (DIARI nº 8579, de 27.06.2019)

Ajuntament de Gandia. Bases del concurs per a la provisió definitiva del lloc de treball de cap de Servei de Serveis Socials. [2019/6132] (DIARI nº 8579, de 27.06.2019)

Ajuntament d’Elda. Bases específiques de la convocatòria per a proveir en propietat setze places d’auxiliar d’administració general. [2019/6515] (DIARI nº 8579, de 27.06.2019)

Ajuntament de Silla. Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió en propietat d’una plaça de comissari o comissària. [2019/5949] (DIARI nº 8579, de 27.06.2019)

Diputació Provincial d’Alacant. Bases per a cobrir per concurs oposició tres places d’enginyer tècnic o enginyera tècnica d’obres públiques. [2019/6332] (DIARI nº 8579, de 27.06.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Implementation of the indicator «impacts of marine litter on sea turtles and biota» in RSC and MSFD areas / short title: indicator impact taxa (INDICIT II). CPI-19-196». [2019/6439] (DIARI nº 8579, de 27.06.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hetero-structures for efficient luminescent devices (HELD). CPI-19-201». [2019/6440] (DIARI nº 8579, de 27.06.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Metal-Organic Frameworks as chemical reactors for the Synthesis of well-defined sub-nanometer metal clusters (MOF-REACTORS). CPI-19-209». [2019/6442] (DIARI nº 8579, de 27.06.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Statistical Learning for remote sensing data analisys (SEDAL), CPI-19-213». [2019/6443] (DIARI nº 8579, de 27.06.2019)

Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. Bases que regiran la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic o tècnica d’administració general. [2019/5941] (DIARI nº 8579, de 27.06.2019)

Ajuntament d’Elda. Bases específiques de la convocatòria per a proveir en propietat tres places d’oficial o oficiala de la policía local. [2019/6514] (DIARI nº 8579, de 27.06.2019)