DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior tècnic d’Enginyeria de Mines A 1-13, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP-2015. [2019/5667] (DIARI nº 8561, de 03.06.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es declara desert el concurs general número 109/2018, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-07 superior tècnic de traducció i interpretació lingüística, de l’Administració de la Generalitat. [2019/5577] (DIARI nº 8561, de 03.06.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca a concurs una plaça de professor contractat doctor o professora contractada doctora en règim de contractació laboral. [2019/5536] (DIARI nº 8561, de 03.06.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per al personal laboral del grup C per a cobrir 3 llocs de treball de responsable de manteniment d’àrea d’aquesta universitat. [2019/5467] (DIARI nº 8561, de 03.06.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019, relativa a places dels cossos del personal docent universitari i de professorat contractat doctor. [2019/5414] (DIARI nº 8561, de 03.06.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal. Convocatòria ordinària número 2 curs acadèmic 2019-2020. [2019/5641] (DIARI nº 8561, de 03.06.2019)