DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2019, del director de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació temporal d’un lloc de naturalesa laboral. Convocatòria número 6/2018. [2019/5484] (DIARI nº 8562, de 04.06.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de professor contractat doctor o professora contractada doctora en règim de contractació laboral. [2019/5535] (DIARI nº 8562, de 04.06.2019)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la que es rectifica error de la convocatòria de places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral de data 24 de maig de 2019. [2019/5714] (DIARI nº 8562, de 04.06.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 2522, de cap del Servei de Política Lingüística, d’aquesta universitat. [2019/5560] (DIARI nº 8562, de 04.06.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal. Convocatòria ordinària número 3 curs acadèmic 2019-2020. [2019/5692] (DIARI nº 8562, de 04.06.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la composició del tribunal i la data de realització dels exercicis de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, denominació especialista de laboratori. Referència 0365/19. [2019/5578] (DIARI nº 8562, de 04.06.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la composició del tribunal i la data de realització dels exercicis de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnic de laboratori. Referència 0367/19. [2019/5581] (DIARI nº 8562, de 04.06.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la composició del tribunal i la data de realització dels exercicis de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, denominació especialista de laboratori. Referència 0368/19. [2019/5582] (DIARI nº 8562, de 04.06.2019)

Ajuntament de Gandia. Bases de la convocatòria per a la selecció d’un tècnic mitjà o d’una tècnica mitjana d’informàtica d’administració especial (TAEM informàtica). [2019/4716] (DIARI nº 8562, de 04.06.2019)