DOGV Ofertes d'ocupació pública

24 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i les funcionàries del grup A (subgrup A2), sector d’administració especial, de l’escala tècnica mitjana de gestió cultural i patrimoni d’aquesta universitat. [2019/6257] (DIARI nº 8576, de 21.06.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Real time soil moisture forecast for smart irrigation (RET-SIF). CPI-19-197». [2019/6279] (DIARI nº 8576, de 21.06.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra de Infancia y Adolescencia y Cátedra Luis Amigo de la Universitat de València. CPI-19-202». [2019/6282] (DIARI nº 8576, de 21.06.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra de Infancia y Adolescencia y Cátedra Luis Amigo de la Universitat de València. CPI-19-203». [2019/6285] (DIARI nº 8576, de 21.06.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Búsqueda de nueva Física con sabor con el experimento LHCB del CERN. CPI-19-210». [2019/6293] (DIARI nº 8576, de 21.06.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra de Infancia y Adolescencia y Cátedra Luis Amigo de la Universitat de València. CPI-19-204». [2019/6287] (DIARI nº 8576, de 21.06.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra de Infancia y Adolescencia y Cátedra Luis Amigo de la Universitat de València. CPI-19-205». [2019/6291] (DIARI nº 8576, de 21.06.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la gestió del projecte: «Seminari internacional contra la violència de gènere: cossos, dones i violències», amb contracte laboral temporal per obra i servei (Projecte 19G103). [2019/6312] (DIARI nº 8576, de 21.06.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 37/2019. [2019/6417] (DIARI nº 8576, de 21.06.2019)

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Convocatòria per a la provisió d’una plaça de tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals. [2019/6368] (DIARI nº 8576, de 21.06.2019)