DOGV Capçaleres

DOGV del 13 febrer 2024

DOGV de 13/2/2024, Núm. 9787

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, dues places de tecnòleg o tecnòloga per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Processament del llenguatge natural mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial». Referència: I-PAS-09/24. [2024/1175]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça d’especialista per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Proteïnes al·lergògenes de plantes i aliments». Referència: I-PAS-06/24. [2024/1189]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i es convoca a la realització del primer exercici del procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’especialistes d’arxius, biblioteques i centres de documentació, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial biblioteques i arxiu, en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C11/23. [2024/713]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia de recerca. [2024/802]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/803]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/804]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia d’investigació. [2024/1022]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de convocatòria de premis al treball de fi de grau, i al treball fi de màster, en el marc de la promoció dels ODS - Eix Prosperitat de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, Conveni UMH-GVA, referència SOLCIF/2023/0010. [2024/1147]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 31 de gener de 2024, del vicerector d’Internacionalització i Comunicació de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen les ajudes del Programa de Cooperació al Desenvolupament 2024, destinades a fomentar la participació de l’alumnat en programes i projectes de cooperació al desenvolupament a altres països. [2024/1145]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 31 de gener de 2024, del vicerector de Internacionalització i Comunicació de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen les beques del Programa MERIDIES-Cooperació 2024 per a la participació de l’alumnat en projectes de cooperació al desenvolupament en països d’Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica. [2024/1146]