DOGV Capçaleres

DOGV del 16 febrer 2024

DOGV de 16/2/2024, Núm. 9790

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució d’1 de desembre de 2023, per a l’accés a l’escala tècnics mitjans de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial laboratoris d’instrumentació científica. Referència B04/23. [2024/1161]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C16/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. (R 01.12.2023; DOGV 9753, de 27.12.2023). [2024/1163]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1002]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del gerent de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de llocs de treball de l’escala superior d’administració de la Universitat. [2024/1217]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena catedràtic d’universitat en l’àrea de coneixement de Química Orgànica. [2024/1197]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 5 de febrer 2024 de la vicerectora de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi per als estudiants i les estudiantes que cursen estudis oficials en centres propis de la Universitat de València, curs 2023-2024. [2024/1276]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 15 de gener de 2024, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi per a l’alumnat guanyador de la fase local de l’Olimpíada d’Història de la Universitat de València que tindrà lloc durant el curs acadèmic 2023-2024, i s’aproven les bases que regulen aquesta convocatòria. [2024/1277]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 24 de gener 2024, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoca la XXI edició dels premis Universitat de València d’Escriptura de Creació, curs 2023-2024.   [2024/1278]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 26 de gener de 2024, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi per a l’alumnat guanyador de la fase local de l’Olimpíada d’Història de l’Art de la Universitat de València que tindrà lloc durant el curs acadèmic 2023-2024, i s’aproven les bases que regulen aquesta convocatòria. [2024/1279]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 7 de gener de 2024, del vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València, per la qual es convoca la IV edició del Concurs Activa Fest. [2024/1281]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 16 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, de correcció d’errades del Programa de residència artística ai2, organitzat pel Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat, a realitzar al laboratori de Biologia Sintètica i Control de Biosistemes de l’Institut Universitari d’Automàtica i Informàtica Industrial (ai2). [2024/1187]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 7 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les bases i es convoquen els premis de la Càtedra AITEX-UPV per a l’IX Concurs de Disseny d’Estampats per a tèxtils de llar. [2024/1280]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució del 5 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el concurs «La UPV amb el Desenvolupament Humà, la justícia social i la sostenibilitat. VI Concurs de Treballs Fi de Grau i Tesines Fi de Màster orientats al desenvolupament humà i la cooperació Internacional». [2024/1282]