DOGV Capçaleres

DOGV del 22 febrer 2024

DOGV de 22/2/2024, Núm. 9794

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de gener de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu de cossos docents no universitaris, convocat per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, respecte de les persones aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques. [2024/1450]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanent laboral número DC05185, en l’àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada. [2024/1477]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanent laboral número DC05346, en l’àrea de coneixement de Zoologia. [2024/1478]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia d’investigació. [2024/1301]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: GMF (Grup de Fluids Multifàsics). [2024/1454]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT (Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables). [2024/1455]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han aprovat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria auxiliar manteniment i serveis (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/25), relatives al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022. [2024/1378]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es nomenen membres del Ple del Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior. [2024/1471]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de l’aspirant que ha superat el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C06/23) per a ocupar un lloc de l’itinerari professional d’administració especial de laboratoris d’instrumentació científica en el Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (R 28.04.2023; DOGV 9592, de 10.05.2023). [2024/1344]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es nomenen catedràtiques i catedràtics d’universitat. [2024/1436]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual per la qual es procedeix a la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. [2024/1419]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), d’acord amb la Resolució de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per a l’autorització de centres per a la formació i l’avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià, de conformitat amb els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que s’establixen en la Resolució de 3 d’octubre de 2023 de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística. [2024/1518]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Santiago Apòstol, de la localitat de València, per canvi de denominació del centre. [2024/1388]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’autoritza a impartir els cicles de grau mitjà de tècnic esportiu en Futbol i Futbol Sala i els cicles de grau superior de tècnic esportiu superior en Futbol i Futbol Sala al centre privat d’ensenyaments esportius Alicante Elite Sport, de la localitat d’Alacant, en la modalitat semipresencial. [2024/1447]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es concedix la modificació de l’autorització al centre docent estranger The Lady Elizabeth School, del Poble Nou de Benitatxell. [2024/1509]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Cumbre, de la localitat de Paterna. [2024/1512]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica l’autorització del centre docent estranger The Lady Elizabeth School Senior en la localitat, del Poble Nou de Benitatxell. [2024/1517]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la modificació del Pla d’estudis oficial de graduat o graduada en Matemàtiques aprovat el 5 de febrer de 2024. [2024/1497]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la Resolució de 13 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de convocatòria d’ajudes per a participar en programa «Erasmus +» Acció: Programes Intensius Combinats - BIP per a l’any 2024. [2024/1458]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Benagéber a l’Institut d’Educació Secundària de San Antonio de Benagéber (46029586), d’esta localitat. [2024/1449]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la modificació del Pla d’estudis oficial de graduat o graduada en Física aprovat el 5 de febrer de 2024. [2024/1496]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica el Pla d’estudis del títol oficial de Grau en Gestió, Tecnologia i Moda / Bachelor in Fashion Management and Technology. [2024/1433]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Anunci de consulta pública prèvia del projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per a donar suport a les proves de certificació de l’acreditació de la competència lingüística en valencià de les universitats valencianes que formen part de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA). [2024/1474]