DOGV Capçaleres

DOGV del 29 febrer 2024

DOGV de 29/2/2024, Núm. 9799

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució d’1 de desembre de 2023, per a l’accés a l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial laboratoris d’instrumentació científica. Referència C15/23. [2024/1547]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés de preselecció per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Comunitats d’insectes forestals: tendències davant del canvi climàtic». Referència: I-PAS-13/24. [2024/1716]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1402]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1418]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala superior de planificació, anàlisi i avaluació de la Universitat Jaume I de Castelló. [2024/1434]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2024, del vicerector d’Internacionalització i Multilingüisme de la Universitat de València, per la qual es convoca el programa «Beques Santander estudis per a Erasmus» del curs 2024-2025. [2024/1724]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 21 de febrer de 2024, del Vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València, per la qual es convoca la I edició del concurs Cultura resident / residir en la investigació. Transferència del coneixement a través de l’art. II fase de selecció de projectes artístics. [2024/1725]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 20 febrer de 2024, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2024-2025, i es dicten instruccions per a la seua realització i s’establix el seu calendari.  [2024/1700]