DOGV Capçaleres

DOGV del 15 febrer 2024

DOGV de 15/2/2024, Núm. 9789

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C15/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris instrumentació científica, pel sistema general d’accés lliure (Resolució d’1 de desembre de 2023; DOGV número 9753, de 27 de desembre de 2023). [2024/1107]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució d’1 de desembre de 2023 (DOGV 9753; 27.12.2023), per a l’accés a l’escala tècnica de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial laboratoris d’instrumentació científica (referència A06/23). [2024/1158]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució d’1 de desembre de 2023 (DOGV 9753, 27.12.2023), per a l’accés a l’escala d’especialistes d’arxius, biblioteques i centres de documentació de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial biblioteques i arxiu (referència C17/23). [2024/1159]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça d’especialista per a col·laborar amb les línies d’investigació finançades «Transmissió d’informació en una societat polaritzada» i «Productivitat, Risc i Polítiques Macroeconòmiques». Referència: I-PAS-03/24. [2024/1207]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit una plaça de personal investigador sènior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Teledetecció amb radar». Referència: I-PI 18-24. [2024/1209]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 2549, cap del Servei d’Esports d’aquesta universitat, d’acord amb el que disposa la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis d’aquesta universitat. [2024/1072]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han aprovat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superior en l’àrea d’internacionalització, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2021/P/FC/C/38). [2024/1151]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria tècnic auxiliar laboratori i tallers en l’àrea microscòpia electrònica (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/29), relatives al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocat per la Resolució de 15 de desembre de 2022 (DOGV 20.12.2022). [2024/1205]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena professora titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Dret Penal. [2024/1070]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomenen funcionaris i funcionàries de carrera les persones aspirants que han superat les proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala mitjana d’administració, referència 2023/14324. [2024/1013]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomenen funcionaris de carrera les persones aspirants que han superat les proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala tècnica mitjana d’informàtica, referència 2023/14331. [2024/1014]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomena funcionari de carrera la persona aspirant que ha superat les proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala tècnica superior d’informàtica, referència 2023/14334. [2024/1015]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomena funcionària de carrera la persona aspirant que ha superat les proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala tècnica bàsica de biblioteques, referència 2023/14322. [2024/1016]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomenen funcionaris de carrera les persones aspirants que han superat les proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala tècnica mitjana de comunicació, referència 2023/14327. [2024/1017]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomenen funcionaris de carrera les persones aspirants que han superat les proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala tècnica superior d’administració, referència 2023/14335. [2024/1018]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica mitjans en l’àrea de disseny i comunicació, a la persona aspirant que ha aprovat les proves selectives convocades per la Resolució de 10 de desembre de 2021 (DOGV de 21 de desembre de 2021), pel sistema de concurs oposició, codi 2021/P/FC/C/39. [2024/1150]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera a la persona aspirant que ha aprovat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria tècnic o tècnica superior (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/19), relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022 (DOGV de 20 de desembre de.2022). [2024/1152]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera a la persona aspirant que ha aprovat les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, categoria/escala operador o operadora en l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions (codi: 2022/P/FC/C/34), relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs oposició pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 23 de desembre de 2022 (DOGV de 30 de desembre de 2022). [2024/1154]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es relaciona el catàleg d’unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2024/1198]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu de cossos docents no universitaris, convocat per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, respecte de les persones aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques. [2024/851]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Mamá Pato, de la localitat de Paiporta. [2024/1211]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la Resolució de 12 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de convocatòria de beca de formació universitària en comunicació interna i externa de cooperació al desenvolupament i voluntariat 2024. [2024/1226]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la Resolució de 12 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de la convocatòria del programa de beques Santander Estudis per a Erasmus, curs 2024-2025.  [2024/1227]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es fixen els preus màxims, per a l’any 2024, dels servicis de residència de temps lliure de la Generalitat, i es determinen els períodes de funcionament, dates de les temporades altes i especials, i torns de la temporada alta d’estiu. [2024/1196]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Anunci de l’obertura d’un període d’informació pública en relació amb el projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial a la Comunitat Valenciana. [2024/1289]