DOGV Capçaleres

DOGV del 28 febrer 2024

DOGV de 28/2/2024, Núm. 9798

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu de promoció interna vertical per a l’accés a escales del grup A, subgrup A2, referència PI-01/23, convocat per la Resolució de 13 de desembre de 2023. [2024/1577]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, dos places de personal investigador júnior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «I+D en sistemes CRISPR-Cas». Referència: I-PI 20-24. [2024/1707]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1488]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000611/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional.  [2024/1595]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000002/2024 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2024/1596]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 000366/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2024/1597]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la selecció d’artistes per a la trobada Poliniza Dos 2024. [2024/1656]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 16 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen les beques de pràctiques de la Fundació ONCE-CRUE- UPV per l’any 2024. [2024/1660]