DOGV Capçaleres

DOGV del 09 febrer 2024

DOGV de 9/2/2024, Núm. 9785

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i es convoca a la realització del primer exercici del procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials i oficiales especialistes, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial de gastronomia i arts culinàries, en el Centre de Gastronomia del Mediterrani (GASTERRA) de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C08/23. [2024/623]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/769]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 2 de febrer de 2024, de la Universitat de València, de modificació de la Resolució de 17 de novembre de 2023, del Vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València, per la qual es convoca el I premi al millor Treball Fi de Màster o de final de grau sobre l’obra i trajectòria de la pintora Antonia Mir. [2024/1042]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2024, de la vicerectora de Relacions Internacionals de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca la resolució d’ajudes a la mobilitat Xarxa Vives PTGAS i PI. [2024/1041]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2024, de la vicerectora de Relacions Internacionals de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen ajudes de mobilitat a l’estudiantat entre les diferents universitats de la Xarxa Vives o les participants en el programa DRAC. [2024/1043]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 31 de gener de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el X concurs de fotografia «Instantànies de cooperació», amb l’objectiu de difondre, visibilitzar i reconèixer la participació de la comunitat universitària en els àmbits de la solidaritat i de la cooperació al desenvolupament. [2024/1044]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 31 de gener de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el concurs per a la realització del cartell oficial de la «XVI Trobada de Projectes i Pràctiques de Cooperació al Desenvolupament». [2024/1045]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les bases i es convoca una beca en l’edició 28è beca Pedro Marco 2024 per al desenvolupament d’un projecte artístic vinculat a Requena i la seua comarca. [2024/1046]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 31 de gener de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen 1.000 beques d’ajuda a la matrícula de l’examen CertAcles B2 o C1 d’anglès. Pla Linguae UPV. [2024/1047]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 6 de febrer de 2024, de correcció d’errades de la Resolució de 29 de desembre de 2023, per la qual es publicaven les bases i es convocaven 40 beques d’ajuda per a la matrícula per a la formació de «Lideratge Femení» amb la col·laboració de Iese Business, dins del programa «Emplea», a impartir en el curs 2023-2024. [2024/1048]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual s’establixen actuacions administratives automatitzades que faran ús del segell electrònic de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.  [2024/897]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música o Dansa i Educació Secundària per al curs acadèmic 2024-2025. [2024/970]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior l’any 2024. [2024/981]