DOGV Capçaleres

DOGV del 07 febrer 2024

DOGV de 7/2/2024, Núm. 9783

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça d’especialista per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Reconeixement òptic de música». Referència: I-PAS-08/24. [2024/917]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca la creació, amb caràcter urgent, d’una borsa de treball de l’escala d’operadors i operadores de la Universitat d’Alacant, grup C, subgrup C1, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial informàtica, perfil enginyeria del programari. Referència: BT-01/24. [2024/954]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/678]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es nomena professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement Química Inorgànica. [2024/890]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària «Santiago Apóstol», de la localitat de València, per canvi de denominació del centre. [2024/995]