DOGV Capçaleres

DOGV del 21 febrer 2024

DOGV de 21/2/2024, Núm. 9793

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs per a la creació de borses d’ocupació de professorat substitut. [2024/1358]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador col·laborador per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Cultiu de Microalgues_IIPQ». Referència: I-PI 15-24. [2024/1362]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «Materials basats en carbons dopats per a purificació i separació de biogàs i valorització de CO2» de l’Institut Universitari de Materials. Referència: I-PI 22-24. [2024/1365]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador sènior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Violència de gènere i salut pública». Referència: I-PI 21-24. [2024/1411]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom dels aspirants que han superat el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala bàsica de consergeria i suport (Referència D02/21), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial consergeria de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (Resolució de 27 de maig de 2021, DOGV núm. 9124, de 09.07.2021). [2024/1460]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2024/1121]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1124]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es resol el concurs per a la provisió de llocs de treball vacants del grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, especialista tècnic d’arxius i biblioteca, amb destinació en aquesta universitat, convocats per la Resolució de 27 d’octubre de 2023 (codi: 2023/P/FC/CM/4). [2024/1249]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es nomena funcionari de carrera la persona aspirant que ha superat les proves selectives per concurs oposició, d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de prevenció, perfil medi ambient, convocat per la Resolució de 10 de novembre de 2022 (BOE 29.11.2022). [2024/1343]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució d’1 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les bases i es convoca la tercera edició del premi «Torrescamara Innovation Challenge», patrocinat per la Càtedra Torrescamara, per a estudiants matriculats en el curs acadèmic 2023-2024 en qualsevol titulació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de València. [2024/1421]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució d’1 de febrer de 2024,  del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la primera edició del premi al «Millor Treball Fi de Títol (TFT) en l’àmbit portuari de la Universitat Politècnica de València» patrocinat per la Càtedra ValenciaPort per als estudiants que hagen defés el seu TFT en la UPV entre l’1 de gener de 2023 fins al 30 de març de 2024. [2024/1422]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 9 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen les «Beques UPV-Ajuntament de València». Convocatòria 2024. [2024/1424]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, del Servei de Relacions Laborals i Gestió de Programes, per la qual es disposen el registre i la publicació del text de l’acta de la comissió negociadora del Conveni col·lectiu per a la Comunitat Valenciana del sector d’activitats diverses, a fi de procedir a l’actualització de les taules salarials. [2024/1382]