DOGV Capçaleres

DOGV del 14 febrer 2024

DOGV de 14/2/2024, Núm. 9788

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/900]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia de recerca. [2024/907]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’arquitectura-delineant, d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 10 de gener de 2024 (BOE 22.01.2024). [2024/1049]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del gerent de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica la destinació a la persona participant en el concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball número 10052, de cap de secció de PDI de la Universitat Jaume I. [2024/1115]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del gerent de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica la destinació a la persona participant en el concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball número 10644, de cap de secció del PTGAS i del Personal Investigador de la Universitat Jaume I. [2024/1116]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil aplicacions, mitjançant el sistema de concurs, referència 24/1931. [2024/1005]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
DECRET 19/2024, de 13 de febrer, del Consell, pel qual se cessa i es nomena les persones titulars de la Presidència del Consell Social de la Universitat de València-Estudi General. [2024/1247]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució del 8 de febrer de 2024, de la vicerectora de Relacions Internacionals,  per la qual es convoca la convocatòria del Programa de beques per a estudiantat llatinoamericà per a cursar estudis de màster de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) durant el curs acadèmic 2024-2025. [2024/1185]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució del 9 de febrer de 2024, de la vicerectora de Cultura, Llengües i Societat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen ajudes de matrícula per a l’estudiantat del grau en Mestre o Mestra que supere les proves d’acreditació de CertAcles de nivell B1 d’anglès realitzades en novembre de 2023. [2024/1186]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2024. [2024/1203]