DOGV Capçaleres

DOGV del 01 febrer 2024

DOGV de 1/2/2024, Núm. 9779

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador o investigadora júnior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Anàlisi de paisatges productius romans: cultura material i aplicacions de patrimoni virtual». Referència: I-PI 03-24. [2024/541]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 22 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca a concurs una plaça de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. [2024/562]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2024/499]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca..  [2024/535]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar de biblioteques, amb denominació especialista de Biblioteca. Referència 22/195866. [2024/682]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup c, subgrup c2, escala auxiliar de biblioteques, amb denominació especialista de biblioteca, referència 22/195870. [2024/694]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar de biblioteques, amb denominació especialista de Biblioteca. Referència 22/195876. [2024/698]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen les actuacions administratives automatitzades que faran ús del segell electrònic de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. [2024/227]