DOGV Ofertes d'ocupació pública

20 setembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A2-21, convocatòries 160/18 i 161/18. [2022/8319] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)


RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de laboratori d’anàlisi microbiològica (A1‑S03‑05), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/8217] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)


RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala de farmacèutics i farmacèutiques d’administració sanitària (A1-S02-02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/8214] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)


Ajuntament de Cheste. Convocatòria per a la cobertura, mitjançant concurs oposició, d’una plaça d’oficial o oficiala de serveis múltiples de la Brigada d’Obres i Serveis. [2022/8305] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)


RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de metges o metgesses de salut pública (A1 S03 01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/8226] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)


RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/8073] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)


RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual s’estableix el termini de presentació d’instàncies. [2022/8364] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)


RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària (A1-S03-03), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/8231] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)


RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat (A2-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/8236] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)


RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària de l’Administració de la Generalitat, A2-31, sector administració especial, convocatòria 99/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/8175] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)


RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d’administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/8206] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)


RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’infermers inspectors o infermeres inspectores de servicis sanitaris de l’Administració de la Generalitat (A2-S04), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/8207] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)


RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’infermers i infermeres de salut pública (A2-S03-01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/8210] (DIARI nº 9430, de 19.09.2022)