DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 setembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Puçol. CORRECCIÓ d’errades de l’oferta d’ocupació publique per a l’any 2021. [2022/8018] (DIARI nº 9423, de 08.09.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 154/18, pertanyents al cos superior de gestió en arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A2-17, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/7978] (DIARI nº 9423, de 08.09.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 155/18, pertanyents al cos superior de gestió en arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A2-17, torn promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/7979] (DIARI nº 9423, de 08.09.2022)

Ajuntament de Xirivella. Bases específiques del procés de selecció, per concurs intern de mèrits, per a la provisió d’agents de policia local. [2022/8028] (DIARI nº 9423, de 08.09.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 17/19, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària, A2-14-02, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/7982] (DIARI nº 9423, de 08.09.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 156/18, pertanyents al cos superior de gestió d’administració sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, A2-19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/7980] (DIARI nº 9423, de 08.09.2022)

Ajuntament de Manises. Bases específiques del procés selectiu per a la integració en el grup B dels funcionaris i funcionàries de carrera d’oficial o oficiala de la Policia Local de l’Ajuntament de Manises. [2022/7997] (DIARI nº 9423, de 08.09.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 16/19, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/7981] (DIARI nº 9423, de 08.09.2022)