DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 setembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Convocatòria de borsa de treball per a la contractació laboral temporal de fisioterapeuta. [2022/7996] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, amb destinació en l’Observatori Ocupacional (referència 2022/10571). [2022/7936] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, amb destinació en el campus d’Orihuela-CEGECA (referència 2022/10581.) [2022/7937] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A, subgrup A1, administració especial, amb destinació en el Servei Jurídic (referència 2022/10577). [2022/7938] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A, subgrup A1/A2, administració especial, amb destinació en el Servei d’Innovació i Planificació Tecnològica. Referència 2022/10588. [2022/7939] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques del procés selectiu per a proveir mitjançant un concurs de mèrits quatre places d’oficial o oficiala com a personal funcionari de carrera (Procés Extraordinari d’Estabilització). [2022/7973] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques del procés selectiu per a proveir mitjançant concurs de mèrits tres places de tècnic o tècnica d’administració general com a personal funcionari de carrera (procés extraordinari d’estabilització). [2022/7974] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques procés selectiu per a proveir mitjançant concurs de mèrits dues places d’arquitecte o arquitecta com a personal funcionari de carrera (procés extraordinari d’estabilització). [2022/7975] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques del procés selectiu per a proveir, mitjançant concurs de mèrits, seixanta-tres places d’auxiliar administratiu o administrativa com a personal funcionari de carrera (procés extraordinari d’estabilització). [2022/7976] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques procés selectiu per a proveir mitjançant concurs de mèrits una plaça de xòfer o xòfera com a personal funcionari de carrera (procés extraordinari d’estabilització). [2022/7977] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)

Ajuntament de Domeño. RESOLUCIÓ d’alcaldia de 12 d’agost de 2022, sobre rectificació del Decret d’11 de maig de 2022, de l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal. [2022/7852] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es rectifica l’error en la convocatòria de places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2022-2023 publicades en el DOGV del dia 2 de setembre. [2022/7998] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)

Ajuntament de Riba-roja de Túria. Anunci de les bases del procés selectiu per a proveir un lloc de TAG d’urbanisme per concurs de mèrits obert a altres administracions públiques. [2022/7963] (DIARI nº 9422, de 07.09.2022)