DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 setembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 112/2022. [2022/8105] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la Universitat de València, per la qual es realitza l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d’investigació. [2022/7928] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració general, del cos C2-01 auxiliar de l’Administració de la Generalitat. [2022/8035] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria industrial A1-12, sector administració especial, convocatòria 87/18, torn lliure general, i convocatòria 88/18 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/7990] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 106/2022. [2022/8096] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 113/2022. [2022/8106] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 114/2022. [2022/8107] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

Diputació d’Alacant. SUMA. Gestió Tributària. Modificació de l’oferta d’ocupació pública corresponent als anys 2019, 2020 i 2021. [2022/8024] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, LABORA, convocatòria número 115/2022. [2022/8108] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 116/2022. [2022/8110] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 107/2022. [2022/8097] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 108/2022. [2022/8098] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 109/2022. [2022/8100] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 110/2022. [2022/8102] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 111/2022. [2022/8104] (DIARI nº 9426, de 13.09.2022)