DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 març 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Alacant. Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a cobrir, com a funcionaris i funcionàries de carrera, places pels torns de discapacitat, lliure consolidació, lliure estabilització, lliure estabilització per discapacitats i lliure ordinari, corresponent a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2016, 2017 i 2018. [2020/2105] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)

Ajuntament d’Altea. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de set places d’agent de policia local. [2020/2231] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)

Ajuntament de Gandia. Bases de la convocatoria para la selección en propiedad, de un técnico o técnica de gestión de Administración General. [2020/2297] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)

Ajuntament de Paiporta. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir tres places d’agent de la policia local. [2020/2052] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)

Ajuntament de Xirivella. Llista definitiva de persones admeses i excloses de la borsa de treball de gestor o gestora culturals. [2020/2217] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 37/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2235] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, A2-19, sector administració especial, convocatòria 38/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2236] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l’Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 39/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposición, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2237] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l’Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 40/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent, a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2239] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 41/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2240] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 42/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2241] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 45/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2243] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma de l’Administració de la Generalitat, A1-15, sector administració especial, convocatòria 46/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2245] (DIARI nº 8760, de 12.03.2020)