DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 març 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Almassora. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de diverses places per promoció interna. [2020/1446] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)

Ajuntament de Traiguera. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2020. [2020/1818] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)

ORDRE 4/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d’accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyament Secundari. [2020/1915] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres oúbliques, A2-08, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP-2016. [2020/1770] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial, A2-09, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP-2015. [2020/1771] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2020, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projecte: «Sistemes quàntics per al desenvolupament de dispositius optoelectrònics (Q-Devices)». Referència PROMETEO/2018/098, perfil experimental. [2020/1722] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluación de los componentes cots EEE de altas prestaciones para la exploración del espacio profundo. CPI-20-065», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/1591] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2020, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes: «Sistemes quàntics per al desenvolupament de dispositius optoelectrònics (Q-Devices)». Referència PROMETEO/2018/098, perfil teòric. [2020/1721] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2020, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la composició del tribunal i la data de realització dels exercicis de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnic de comunicació. Referència: 2877/19. [2020/1927] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Conceps and tools in molecular spintronics - COSMICS. CPI-20-063». [2020/1589] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Intervenciones “sabias”: mejorando y diseminando los tratamientos psicológicos desde el laboratorio a la sociedad (INTERSABIAS). CPI-20-064». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2018-110). [2020/1590] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Upgrade del detector atlas: electrónica del tile calorimeter y explotación del programa de física. CPI-20-066», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/1592] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Upgrade del detector atlas: electrónica del tile calorimeter y explotación del programa de física. CPI-20-067», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/1593] (DIARI nº 8752, de 02.03.2020)