DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 març 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Mislata. Bases per a proveir en propietat dotze places d’agent de policia local. [2020/1510] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

Ajuntament de Benicàssim. Bases específiques que regiran la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local. [2020/1433] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

Ajuntament de Benicàssim. Bases específiques que regiran la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d’oficial de la policia local. [2020/1439] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2020, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomena el tribunal que ha de jutjar el procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors i inspectores d’Educació convocat per l’Ordre 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2020/1954] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Convocatòria número 17/2020. [2020/1814] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l’Agència Tributària Valenciana. Convocatòria número 18/2020. [2020/1815] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

Ajuntament d’Agost. Convocatòria i bases del procés selectiu per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu per consolidació d’ocupació. [2020/1575] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Convocatòria número 20/2020. [2020/1817] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

Resolució de 24 de febrer de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Convocatòria número 19/2020. [2020/1816] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

Ajuntament de Rocafort. Oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2020. [2020/1569] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2020 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió de la plaça de subdirector/a mèdic/a del Departament de Salut de Castelló dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (núm. lloc 10697) pel procediment de lliure designació. [2020/1828] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Relación hospedador-patógeno en vibrio vulnificus: aproximación de gen simple y ómica III. CPI-20-068», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/1635] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Acciones de apoyo al Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad. CPI-20-072». [2020/1637] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio para establecer la estrategia científico-técnica necesaria para el control de plagas del municipio de Dénia. CPI-20-069». [2020/1636] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_media as a channel of athletes dual careers promotion and education. CPI-20-073». [2020/1638] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2020, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració general, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació a l’Oficina de Cultura i Igualtat. Referència 0399/2020. [2020/1678] (DIARI nº 8753, de 03.03.2020)