DOGV Ofertes d'ocupació pública

29 maig 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Burjassot. Bases i convocatòria per a cobrir en propietat la plaça d’oficial o oficiala electricistes, escala d’administració especial, subescala personal d’oficis, grup C, subgrup C1, lloc número 081, mitjançant el sistema de concurs oposició, torn de promoció interna vertical. [2020/3680] (DIARI nº 8822, de 28.05.2020)

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A chemical approach to molecular spin qubits: decoherence and organisation of rare earth single ion magnets (DECRESIM). CPI-20-123». [2020/3541] (DIARI nº 8822, de 28.05.2020)

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. [2020/3763] (DIARI nº 8822, de 28.05.2020)

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Un nuevo modelo agrícola: frutales, hierro y comercio durante el I milenio A.E. (FRUITCOM). CPI-20-131», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (pla GenT), convocat per la Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. CIDEGENT/2019/003. [2020/3543] (DIARI nº 8822, de 28.05.2020)

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Efecto de una intervención intensiva de pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica, actividad física y tratamiento conductual sobre la prevención primaria cardiovascular: ensayo PREDIMED_PLUS. CPI-20-127», finançat per l’Institut de Salut Carlos III, Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i per la Unió Europea a traves del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/3542] (DIARI nº 8822, de 28.05.2020)

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Un nuevo modelo agrícola: frutales, hierro y comercio durante el I milenio A.E. (FRUITCOM). CPI-20-132», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT), convocat per la Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. CIDEGENT/2019/003. [2020/3544] (DIARI nº 8822, de 28.05.2020)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal laboral docent contractat a temps parcial (professorat associat laboral, convocatòria ordinària número 1, curs acadèmic 2020/2021). [2020/3703] (DIARI nº 8822, de 28.05.2020)