DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 maig 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del concurs oposició pel torn de promoció interna, per a la provisió de 38 places d’administratiu o administrativa d’administració general, incloses en les ofertes d’ocupació pública corresponents als anys 2018 i 2019. [2020/3540] (DIARI nº 8816, de 20.05.2020)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del concurs oposición, pel torn de promoció interna, per a la provisió d’una plaça d’inspector o inspectora de manteniment. [2020/3480] (DIARI nº 8816, de 20.05.2020)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del concurs oposició per torn de promoció interna vertical, per a la provisió d’una plaça d’oficial o oficiala de climatització. [2020/3482] (DIARI nº 8816, de 20.05.2020)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del concurs oposició per torn de promoció interna vertical, per a la provisió d’una plaça d’encarregat o encarregada de cementeris, inclosa en l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2018. [2020/3528] (DIARI nº 8816, de 20.05.2020)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del concurs oposició pel torn de promoció interna vertical, per a la provisió d’una plaça d’encarregat o encarregada de senyalització i mobiliari urbà, inclosa en l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2018. [2020/3530] (DIARI nº 8816, de 20.05.2020)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del concurs oposició, per torn de promoció interna vertical, per a la provisió de tres places de mestra o mestre especialistes en Educació Infantil, incloses en les ofertes d’ocupació pública corresponents als anys 2017 i 2019. [2020/3531] (DIARI nº 8816, de 20.05.2020)

Ajuntament de Canet d’en Berenguer. Extracte de les bases específiques i de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’oficial de policia local. [2020/3494] (DIARI nº 8816, de 20.05.2020)

Ajuntament de Canet d’en Berenguer. Extracte de les bases específiques i de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir diverses places d’agent de policia local. [2020/3493] (DIARI nº 8816, de 20.05.2020)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del concurs oposició, per torn de promoció interna, per a la provisió de catorze places d’oficial de jardineria, incloses en l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2019. [2020/3534] (DIARI nº 8816, de 20.05.2020)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del concurs oposició, per torn de promoció interna, per a la provisió de quinze places d’auxiliar d’administració general, incloses en l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2018. [2020/3539] (DIARI nº 8816, de 20.05.2020)