DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 maig 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Beniarrés. Oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2020. [2020/3398] (DIARI nº 8812, de 15.05.2020)

Ajuntament de Riola. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar de policia local per procés de consolidació d’ocupació temporal. [2020/3395] (DIARI nº 8812, de 15.05.2020)

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_projecte ERASMUS+_linguistic assertiveness for minority language speakers. CPI-20-122». [2020/3232] (DIARI nº 8812, de 15.05.2020)

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hetero-structures for efficient luminescent devices (HELD). CPI-20-124». [2020/3234] (DIARI nº 8812, de 15.05.2020)

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de funcionari o funcionària interíns del programa temporal d’investigació «Implementación de técnicas para determinar el perfil citogenético y trascriptómico en el diagnóstico de patologías, FIPI20-31». [2020/3236] (DIARI nº 8812, de 15.05.2020)

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de funcionari o funcionària interins de programa temporal d’investigació «Implementación de nuevas técnicas para la realización de análisis de imagen molecular mediante técnicas de MALDI imaging y estudios de proteómica de expresión diferencial, FIPI20-29». [2020/3235] (DIARI nº 8812, de 15.05.2020)

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Wasps: wide-bandgap stable perovskite solar cells. CPI-20-121». [2020/3231] (DIARI nº 8812, de 15.05.2020)