DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 maig 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Improvement of NAPS through the exploitation of traffic Lod Datex II (LOD-ROADTRAN18). CPI-20-106». [2020/3101] (DIARI nº 8806, de 07.05.2020)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigadora o investigador no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Proyecto: «Vigilancia entomológica frente a vectores de enfermedades y vigilancia de potenciales vectores de dichas enfermedades en la provincia de Castelló. CPI-20-108». [2020/3102] (DIARI nº 8806, de 07.05.2020)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Vigilancia entomológica frente a vectores de enfermedades y vigilancia de potenciales vectores de dichas enfermedades en la provincia de Castelló. CPI-20-109». [2020/3103] (DIARI nº 8806, de 07.05.2020)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio para la creación de la cátedra L’Horta de València: Territorio Metropolitano. CPI-20-110». [2020/3104] (DIARI nº 8806, de 07.05.2020)

RESOLUCIÓ de 17 d’abril de 2020, del Rectorat, per la qual es convoca un procés selectiu de promoció interna per a l’accés a l’escala superior d’administració de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3144] (DIARI nº 8806, de 07.05.2020)

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Partículas elementales: el modelo estándar y sus extensiones. CPI-20-111», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/3105] (DIARI nº 8806, de 07.05.2020)

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2020, del Rectorat, per la qual es convoca un procés selectiu de promoció interna per a l’accés a l’escala superior d’administració de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3145] (DIARI nº 8806, de 07.05.2020)

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2020, del Rectorat, per la qual es convoca un procés selectiu de promoció interna per a l’ingrés en l’escala mitjana d’administració de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3146] (DIARI nº 8806, de 07.05.2020)