DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 maig 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_Programa Erasmus+: inclusion of people with autism in Europe. Improving scholar transitions from primary to secondary schools. CPI-20-112». [2020/3130] (DIARI nº 8809, de 12.05.2020)

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «C-Roads Spain. CPI-20-113». [2020/3131] (DIARI nº 8809, de 12.05.2020)

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «C-Roads Spain. CPI-20-114». [2020/3132] (DIARI nº 8809, de 12.05.2020)

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «C-Roads Spain. CPI-20-115». [2020/3133] (DIARI nº 8809, de 12.05.2020)

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: « C-Roads Spain. CPI-20-116». [2020/3134] (DIARI nº 8809, de 12.05.2020)

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superiors, pel sistema de concurs oposició (codi: 2020/P/FC/C/5), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2020/3303] (DIARI nº 8809, de 12.05.2020)