DOGV Ofertes d'ocupació pública

25 maig 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Riola. Modificació de les bases de selecció per a cobrir en propietat una plaça d’agent de policia local pel procediment de consolidació d’ocupació temporal. [2020/3591] (DIARI nº 8818, de 22.05.2020)

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «The future of Europe’s Shrinking rural regions: trends, perspectives & new agendas for territorial governance (Escape) - service contract ref. EE/SO1/071/2019. CPI-20-126». [2020/3405] (DIARI nº 8818, de 22.05.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala superior de planificació, anàlisi i avaluació de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3532] (DIARI nº 8818, de 22.05.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sabor y origen de la materia (SOM). CPI-20-129». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-083). [2020/3406] (DIARI nº 8818, de 22.05.2020)

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Intelligent data-based solutions for fresenius medical care applications. CPI-20-135». [2020/3407] (DIARI nº 8818, de 22.05.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala tècnica bàsica de comunicació i publicacions (distribució editorial) de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3533] (DIARI nº 8818, de 22.05.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Investigación neuroeducativa sobre el efecto de superioridad del papel. Convenio UV y la Fundación BBVA 2018. CPI-20-136». [2020/3408] (DIARI nº 8818, de 22.05.2020)

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala tècnica bàsica de comunicació i publicacions (maquetació) de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3535] (DIARI nº 8818, de 22.05.2020)

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala tècnica bàsica de comunicació i publicacions (audiovisuals) de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3537] (DIARI nº 8818, de 22.05.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala mitjana de laboratoris (Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge - INIT) de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3538] (DIARI nº 8818, de 22.05.2020)

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «EURINV 19 Action: Adopting the European Standard by using consolidated einvoicing cloud platforms. CPI-20-107». [2020/3403] (DIARI nº 8818, de 22.05.2020)