DOGV Ofertes d'ocupació pública

26 setembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 53/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-19, superior de gestió d’administració sociosanitària, de l’Administració de la Generalitat. [2019/8999] (DIARI nº 8642, de 25.09.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 33/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-16, superior de gestió en acció social, escala A2-16-03, treball social, de l’Administració de la Generalitat. [2019/8998] (DIARI nº 8642, de 25.09.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 32/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia, de l’Administració de la Generalitat. [2019/9001] (DIARI nº 8642, de 25.09.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ del 16 de setembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca l’ampliació d’una borsa de treball temporal del grup C, subgrup C1, oficial o oficiala d’oficis de jardineria, d’aquesta universitat. [2019/8874] (DIARI nº 8642, de 25.09.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Contrato de asesoramiento entre RNB, SL y Universitat de València en el campo de la dermocosmética dentro del programa de financiación de proyectos de I+D+I del CDTI. CPI-19-297». [2019/8941] (DIARI nº 8642, de 25.09.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Component evaluation test in spacecraft power system passivation. CPI-19-298». [2019/8943] (DIARI nº 8642, de 25.09.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Identifying surface versus bulk charge carrier recombination in metal halide perovskite thin films (CAMEL). CPI-19-299». [2019/8945] (DIARI nº 8642, de 25.09.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Implementación y demostración de la funcionalidad de una nueva sonda para el aumento de la resolución espacial en tomografía por emisión de positrones (PET). CPI-19-316». Programa SEJI 2019, Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors. SEJI/2019-014. [2019/8940] (DIARI nº 8642, de 25.09.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Reducción de aditivos en queso mediante soluciones de envasado activo (Naturcheese). CPI-19-303», finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació -AVI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - / Fons Social Europeu - FSE - «Una manera de fer Europa». [2019/8947] (DIARI nº 8642, de 25.09.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació: Research Group on Machine Learning for Smart Environments. Codi 286. [2019/8894] (DIARI nº 8642, de 25.09.2019)