DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 setembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de tres places d’ajudant o ajudanta de jardineria. [2019/8509] (DIARI nº 8631, de 10.09.2019)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’educador o educadora social. [2019/8491] (DIARI nº 8631, de 10.09.2019)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’auxiliar de biblioteques. [2019/8511] (DIARI nº 8631, de 10.09.2019)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places d’auxiliar d’instal·lacions esportives. [2019/8514] (DIARI nº 8631, de 10.09.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 2. [2019/8480] (DIARI nº 8631, de 10.09.2019)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’encarregat o encarregada d’esports. [2019/8492] (DIARI nº 8631, de 10.09.2019)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’oficial o oficiala de cuina i despensa [2019/8499] (DIARI nº 8631, de 10.09.2019)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’oficial o oficiala de fontaneria. [2019/8500] (DIARI nº 8631, de 10.09.2019)