DOGV Ofertes d'ocupació pública

20 setembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fomento de la investigación sobre los indicadores sociales, en servicios sociales de la Comunitat Valenciana. CPI-19-283». [2019/8734] (DIARI nº 8638, de 19.09.2019)

Ajuntament de Xàbia. Oferta d’ocupació pública any 2019. [2019/8773] (DIARI nº 8638, de 19.09.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de ensayos rápidos y portátiles (KITS) para la determinación de productos agroquímicos en sistemas de tratamiento de fruta. CPI-19-282». [2019/8732] (DIARI nº 8638, de 19.09.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Asesoramiento sobre el control de calidad de productos cosméticos. CPI-19-284». [2019/8735] (DIARI nº 8638, de 19.09.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Perovskite thin-film photovoltaics (PERTPV). CPI-19-300». [2019/8736] (DIARI nº 8638, de 19.09.2019)