DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 setembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial-especialista d’aquesta universitat (grup C, subgrup C1). Referència C05/19. [2019/7891] (DIARI nº 8626, de 03.09.2019)

RESOLUCIÓ de 27 d’agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 47/2019. [2019/8331] (DIARI nº 8626, de 03.09.2019)

RESOLUCIÓ de 27 d’agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 48/2019. [2019/8332] (DIARI nº 8626, de 03.09.2019)

RESOLUCIÓ de 27 d’agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 49/2019. [2019/8333] (DIARI nº 8626, de 03.09.2019)

RESOLUCIÓ de 27 d’agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 50/2019. [2019/8334] (DIARI nº 8626, de 03.09.2019)

RESOLUCIÓ de 27 d’agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 51/2019. [2019/8335] (DIARI nº 8626, de 03.09.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de quatre places de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desenvolupament del projecte Avisa’m - desenvolupament d’un prototip - demostrador tecnològic del sistema de seguiment i alerta de violència de gènere tant per a professionals com per a usuàries finals potencials víctimes de violència de gènere. CPI-19-276». [2019/7968] [2019/7968] (DIARI nº 8626, de 03.09.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desenvolupament del projecte Avisa’m - desenvolupament d’un prototip - demostrador tecnològic del sistema de seguiment i alerta de violència de gènere tant per a professionals com per a usuàries finals potencials víctimes de violència de gènere. CPI-19-277». [2019/7969] (DIARI nº 8626, de 03.09.2019)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desenvolupament del projecte Avisa’m - desenvolupament d’un prototip - demostrador tecnològic del sistema de seguiment i alerta de violència de gènere tant per a professionals com per a usuàries finals potencials víctimes de violència de gènere. CPI-19-278». [2019/7970] (DIARI nº 8626, de 03.09.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial investigació en l’Observatori Virtual de Transferència Tecnològica (OVTT), del Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia, pel sistema general d’accés lliure. Referència A03/18. [2019/7811] (DIARI nº 8626, de 03.09.2019)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Unidad de Excelencia María de Maeztu (2016-2019) MDM-2015-0538. CPI-19-279». [2019/7971] (DIARI nº 8626, de 03.09.2019)