DOGV Ofertes d'ocupació pública

25 setembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ número 779, de 10 de setembre de 2019, de bases i convocatòria per a cobrir en propietat, mitjançant un concurs intern, un lloc de cap de servei i un lloc de cap de secció, tots dos de personal facultatiu, corresponents a la plantilla de personal funcionari del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. [2019/8863] (DIARI nº 8641, de 24.09.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial cap de la Unitat de Gestió Econòmica, número 13, i s’aproven les bases de la convocatòria. [2019/8845] (DIARI nº 8641, de 24.09.2019)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre JUS/949/2019, de 10 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre JUS/903/2019, de 9 d’agost, per la qual es convoca un procés selectiu, per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure, en el Cos de Tramitació Processal i Administrativa de l’Administració de Justícia. [2019/8972] (DIARI nº 8641, de 24.09.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació: High-Performance Computing and Architectures. [2019/8842] (DIARI nº 8641, de 24.09.2019)

RESOLUCIÓ de 9 setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «La dinámica del bienestar subjetivo y sus dimensiones: un análisis desde la teoría de la adaptación. CPI-19-291». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2016-138). [2019/8905] (DIARI nº 8641, de 24.09.2019)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal. Projecte: «Intervenciones «SABIAS»: mejorando y diseminando los tratamientos psicológicos desde el laboratorio a la sociedad (Intersabias). CPI-19-292». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2018-110). [2019/8906] (DIARI nº 8641, de 24.09.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Validación de un nuevo microscopio óptico de alta resolución 3D basado en el barrido de iluminación estructurada. CPI-19-294», finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació -AVI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- / Fons Social Europeu -FSE- «Una manera de fer Europa». [2019/8907] (DIARI nº 8641, de 24.09.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Potenciación de la unidad científica del IDM (UCIE-IDM). CPI-19-295», finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació -AVI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- / Fons Social Europeu -FSE-«Una manera de fer Europa». [2019/8908] (DIARI nº 8641, de 24.09.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Microplast - Caracterización de aguas y lodos residuales urbanos e industriales y evaluación de la tecnología adecuada para la recuperación de microplásticos presentes en los mismos. CPI-19-296», finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació -AVI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- / Fons Social Europeu -FSE- «Una manera de fer Europa». [2019/8909] (DIARI nº 8641, de 24.09.2019)