DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 setembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Alcalà de Xivert. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal (2018-2020) i taxa de reposició de plantilla. [2019/8313] (DIARI nº 8624, de 30.08.2019)

RESOLUCIÓ de 19 d’agost de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’aprova la llista de llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. [2019/8299] (DIARI nº 8624, de 30.08.2019)

Ajuntament de Castelló de la Plana. Bases del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent d’igualtat. [2019/8308] (DIARI nº 8625, de 02.09.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra de infancia y adolescencia y Cátedra Luis Amigo de la Universitat de València.CPI-19-275». [2019/7967] (DIARI nº 8625, de 02.09.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Relaciones estructura-propiedad para el transporte coherente de energía en polímeros supramoleculares. CPI-19-271». Programa SEJI 2017 (Subvencions a l’excel·lència científica de Juniors investigadors) (SEJI/2018-035). [2019/7965] (DIARI nº 8625, de 02.09.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Responsible reduction of nitrates in the comprehensive water cycle (Life libernitrate). CPI-19-273». [2019/7966] (DIARI nº 8625, de 02.09.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I, GEOTEC: Geospatial Technologies Research Group. [2019/7810] (DIARI nº 8625, de 02.09.2019)

RESOLUCIÓ de 22 juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Neutrinos: hunting a new physics scale (CIDEGENT/2018/019), CPI-19-268», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT) convocades per Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/7964] (DIARI nº 8625, de 02.09.2019)