Notícies sobre Retribucions


Retribucions Actualització del complement retributiu valencià

dimarts 02 febrer 2016 10:26 h | Comenta la noticia


Retribucions Instruccions als centres per a reduir els 10 dies lectius per a cobrir substitucions

diumenge 31 gener 2016 16:32 h | Comenta la noticia


Retribucions STEPV registra les reclamacions sobre els endarreriments en concepte de triennis entre 2009 i 2013

divendres 25 desembre 2015 10:09 h | Comenta la noticia

El Sindicat ha reivindicat que s’abonen aquests endarreriments econòmics d’ofici per no iniciar la via judicial


Retribucions STEPV exigeix l’abonament de les nòmines al professorat d’FP Bàsica

dimecres 16 desembre 2015 20:07 h | Comenta la noticia

El Sindicat està fent gestions perquè el professorat cobre les nòmines.


Retribucions Sobre la quantitat pendent 25% de la paga extraordinària 2012 al professorat de la concertada

divendres 04 desembre 2015 20:39 h | 1

Qüestions tècniques han impedit el pagament en la nòmina de novembre


Retribucions Reclamació dels endarreriments dels triennis 2009/13

divendres 27 novembre 2015 14:14 h | Comenta la noticia

Referent als endarreriments generats des del 01-01-2009 fins al 31-12-2013, i degut que la Conselleria anterior no va procedir a actualitzar el concepte retributiu denominat “trienni” que ve regulat a l’article 58 del VI Conveni Col·lectiu centres concertats.


Retribucions Sobre el cobrament de l’antiguitat en els càrrecs unipersonals (triennis)

dijous 02 juliol 2015 16:52 h | Comenta la noticia

De conformitat amb la sentència fallada pel JUTJAT DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE VALÈNCIA, en data vint-i-u de maig de 2015.


Retribucions Aclariments sobre la nòmina d’agost de 2014

dimarts 21 octubre 2014 12:49 h | Comenta la noticia

Com bé sabeu, alguns de nosaltres hem tingut la desagradable sorpresa de veure la nòmina d’agost minvada respecte la nòmina de juliol.


Retribucions Exclosa de la base de cotizació dels mestres l’ensenyament dels seus fills/es en centres concertats

dijous 29 maig 2014 18:29 h | Comenta la noticia

Afecta a totes les etapas educatives, sempre que siga a impartir en centres educatius i els beneficiaris siguen els fills/es dels mestres contractats


Retribucions Informació sobre les demandes de la paga extraordinària de Nadal de 2012

dijous 06 febrer 2014 15:21 h | Comenta la noticia

El sector de concertada de STEPV va llançar una campanya a principis d’octubre instant a tot aquell docent que vulguera recuperar els diners substrets per la Conselleria d’Educació.


Retribucions STEPV registra 1.500 reclamacions de professorat de la concertada per recuperar drets salarials

dilluns 23 desembre 2013 19:09 h | Comenta la noticia

Ha presentat 1.500 reclamacions per recuperar la part proporcional de la paga extra de desembre de 2012.


Retribucions STEPV proposa presentar reclamacions individuals a la retallada aplicada en el CRV de 2012

dilluns 28 octubre 2013 16:41 h | Comenta la noticia

STEPV-Iv ensenyament concertat inicia una campanya per als docents interessats en recuperar la part proporcional dels diners que ens varen llevar a la nòmina de desembre de 2012, segons el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat.