Notícies sobre Espai


Espai Interpreta la nòmina

dilluns 24 setembre 2012 10:41 h | Comenta la noticia

La nòmina és un document que ens ha d’entregar l’empresa i que és de vital importància perquè ens dóna informació sobre la quantitat cobrada cada mes en funció de les hores que treballem i la nostra categoria laboral.


Espai Reduccions de jornada

dilluns 23 juliol 2012 12:24 h | Comenta la noticia


Espai retallades Noves retallades per al curs 2012/13

dilluns 23 juliol 2012 12:14 h | Comenta la noticia

La Conselleria d’Educació va fer arribar als centres educatius mitjançant una circular on explica de quina manera fan efectives en el sector d’ensenyament privat concertat les mesures contemplades en el Decret Llei 1/2012 i en el Reial Decret Llei 14/2012.


Convenis Espai La paga de 25 anys del Conveni de Concertada

dilluns 23 juliol 2012 12:08 h | 1

L’Article 61 del V Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics preveu el dret de cobrar una paga extra per part del les treballadores i els treballadors al cumplir 25 anys d’antiguitat en l’empresa (no treballant en el sector).


Espai Estat de la negociació col·lectiva / 2012

dimecres 04 juliol 2012 23:53 h | Comenta la noticia

Estat de la negociació col·lectiva i dels diversos convenis de l’ensenyament privat.