DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 desembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca, per a l’elecció de destinació, les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria industrial, A1-12, sector administració especial, torn d’accés lliure convocatòria 17/2015, i torn de promoció interna, convocatòria 18/2015, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2015 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11534] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

Fundació Universitat - Empresa de València (ADEIT). Bases de la convocatòria per a la creació de cinc borses d’ocupació. [2019/11578] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Tactile feedback enriched virtual interaction through virtual reality and beyond (Tactility). CPI-19-445». [2019/11384] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Descifrando los mecanismos del léxico mental: Desde el aprendizaje ortográfico hasta la integración semántica. CPI-19-443» finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11382] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Communication role on perception and beliefs of EU citizens about science (CONCISE). CPI-19-446». [2019/11385] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria/escala operador de sistemes multimèdia, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 7 de novembre de 2018. Codi: 2018/P/FC/C/6. [2019/10649] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hetero-estructures for efficient luminescent devices (HELD). CPI-19-439». [2019/11381] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca a concurs públic una plaça de professor o professora contractats doctors amb caràcter indefinit. Referència 3040/19. [2019/11452] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

ORDRE 11/2019, de 2 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’activitat física i esport de l’Administració de la Generalitat, A1-22, sector administració especial, convocatòria 9/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11656] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

ORDRE 12/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’activitat física i esport de l’Administració de la Generalitat, A1-22, sector administració especial, convocatòria 10/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11657] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

ORDRE 13/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’estadística de l’Administració de la Generalitat, A1-29, sector administració especial, convocatòria 11/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat [2019/11658] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

ORDRE 14/2019, de 3 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’estadística de l’Administració de la Generalitat, A1-29, sector Administració especial, convocatòria 12/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11659] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

ORDRE 15/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11660] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

ORDRE 17/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de veterinària de l’Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 15/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11662] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

ORDRE 16/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 14/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11661] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

ORDRE 19/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’Administració de la Generalitat, A1-24, sector administració especial, convocatòria 17/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11664] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

ORDRE 18/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de veterinària de l’Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 16/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11663] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

ORDRE 20/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’Administració de la Generalitat, A1-24, sector administració especial, convocatòria 18/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11665] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Muerte celular y membranas: Un nuevo nicho en la lucha contra el cáncer. CPI-19-444». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-065). [2019/11383] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

ORDRE 21/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicopedagogia de l’Administració de la Generalitat, A1-30, sector administració especial, convocatòria 19/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11666] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)

ORDRE 22/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicopedagogia de l’Administració de la Generalitat, A1-30, sector administració especial, convocatòria 20/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11667] (DIARI nº 8694, de 10.12.2019)