DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 desembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Gandia. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça d’auxiliar de tractament documental. [2019/11143] (DIARI nº 8690, de 03.12.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places de funcionari interí o funcionària interina del programa temporal d’investigació: Expert INTERREG en Comunicació (FIPI19-14), programa INTERACT III fase II finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa» i dels 28 estats membres, Noruega i Suïssa. [2019/11147] (DIARI nº 8690, de 03.12.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es corregeixen errades de les resolucions de 6 de novembre de 2019, per les quals es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària (C2-S01), administratius o administratives de gestió sanitària (C1-S01), auxiliars de salut pública (C2-S02), especialistes en salut pública (C1-S02) i subalterns o subalternes de gestió sanitària (APF-S01), dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/11438] (DIARI nº 8690, de 03.12.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de quatre places de funcionari interí o funcionària interina de programa temporal d’investigació: Expert INTERREG en Finances (FIPI19-15), programa INTERACT III fase II finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa» i dels 28 estats membres, Noruega i Suïssa. [2019/11148] (DIARI nº 8690, de 03.12.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca una prova selectiva d’accés a la plaça de tècnic o tècnica superiors de màrqueting i publicitat, sector administració especial, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta pública d’ocupació del 2017 de l’entitat esmentada. [2019/11132] (DIARI nº 8690, de 03.12.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de quatre places de funcionari interí o funcionària interina de programa temporal d’investigació: expert INTERREG en gestió (FIPI19-13), programa INTERACT III fase II finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa» i dels 28 estats membres, Noruega i Suïssa. [2019/11145] (DIARI nº 8690, de 03.12.2019)