DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 desembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Alfafar. Oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2019. [2019/10570] (DIARI nº 8688, de 29.11.2019)

Ajuntament d’Alcalà de Xivert. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’ajudant d’inspecció d’obres i vies públiques. [2019/11333] (DIARI nº 8688, de 29.11.2019)

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2019, del director general de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per la qual es disposa la publicació de la modificació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2019/10928] (DIARI nº 8688, de 29.11.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca una prova selectiva d’accés a la plaça d’ordenança, sector administració especial, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de 2017 de l’entitat esmentada. [2019/11130] (DIARI nº 8688, de 29.11.2019)

Ajuntament d’Onda. Bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de cinc places d’agent de la policia local. [2019/10989] (DIARI nº 8688, de 29.11.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2019, del Rectorat, per la qual es fa pública la llista de les persones aprovades de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica bàsica d’arxius i biblioteques, convocades per la Resolució de 8 de maig de 2018. [2019/11005] (DIARI nº 8688, de 29.11.2019)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2019, del rector, per la qual es fa pública l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis d’aquesta universitat per a l’any 2019. [2019/11291] (DIARI nº 8688, de 29.11.2019)