DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 desembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir sis places de tècnic o tècnica d’administració general. [2019/11251] (DIARI nº 8693, de 09.12.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior tècnic d’enginyeria industrial A1-12, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP 2015. [2019/11522] (DIARI nº 8693, de 09.12.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants pel torn lliure, de facultatiu o facultativa especialista en obstetrícia i ginecologia d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica la resolució del 19 de setembre de 2019, per la qual es va publicar la resolució definitiva. [2019/11599] (DIARI nº 8693, de 09.12.2019)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A positron emission tomography apparatus based on liquid xenon with time of flight applications (PETALO). CPI-19-413». [2019/11336] (DIARI nº 8693, de 09.12.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Disseny computacional de biocatalitzadors (AICO/2019/195)». [2019/11430] (DIARI nº 8693, de 09.12.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal (convocatòria ordinària núm. 6, curs acadèmic 2019/2020). [2019/11696] (DIARI nº 8693, de 09.12.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2019, del Rectorat, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració general, escala administrativa d’aquesta universitat, pel torn d’accés lliure, torn de promoció interna i torn per a persones amb diversitat funcional, derivades de les ofertes d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I, corresponents als anys 2015 i 2017. [2019/11576] (DIARI nº 8693, de 09.12.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos d’advocats i advocades de la Generalitat, A 1-02, corresponent a l’OOP-2016. [2019/11390] (DIARI nº 8693, de 09.12.2019)

Ajuntament de Carlet. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de cinc places d’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa i constitució d’una borsa de treball. [2019/11235] (DIARI nº 8693, de 09.12.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat doctor interí a temps complet de caràcter temporal. Convocatòria ordinària núm. 5. Curs acadèmic 2019-2020. [2019/11434] (DIARI nº 8693, de 09.12.2019)