Borses docents

País Valencià

Correcció d’errades a l’acreditació dels requisits específics per a personal en borses que no va superar la primera prova de l’oposició 2016 i 2018

Publicat 19 juny 2020

País Valencià

Cos de mestres: Acreditació dels requisits específics per a personal en borses que no va superar la primera prova de l’oposició 2016 i 2018

Publicat 10 juny 2020

Convocatòria

Acreditació dels requisits específics de titulació de les persones participants en els procediments selectius per a ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d’oposició i van ser incorporades a la borsa de treball de l’especialitat corresponent mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

Tràmit
El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 11 de juny de 2020 fins a les 20 hores del dia 19 de juny de 2020.

Per a l’acreditació dels requisits específics de titulació, s’haurà d’emplenar el model oficial de sol·licitud, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana
i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d’identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica.

Us recomanem llegir la resolució sobre el procediment que trobareu a la web de Conselleria:
http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/acreditacio-de-requisits-de-titulacio

País Valencià

Borsa de Guitarra Elèctrica: llistat definitiu d’integrants

Publicat 20 novembre 2019

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Professors de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Guitarra Elèctrica.

País Valencià

Borsa de Baix Elèctric: llistat definitiu d’integrants

Publicat 20 novembre 2019

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Professors de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Baix Elèctric.

País Valencià

Oposicions 2019: Incorporació a les borses de treball

Publicat 08 novembre 2019

Incorporació a les borses de treball de les persones participants en el procediment selectiu convocat per Ordre 7/2019, que no van superar la primera prova (parts A + B) de la fase d’oposició de l’especialitat per la qual es van presentar.

Resolució

Avís: És molt important seguir les instruccions que conté aquesta resolució abans de realitzar la petició telemática.

Annex I

Professors d’Ensenyança Secundària

 • Professors tècnics de Formació Professional

 • Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes

 • Catedràtics de Música i Arts Escèniques

 • Professors de Música i Arts Escèniques

 • Professors d’Arts Plàstiques i Disseny

 • Annex II

   

  País Valencià

  Borsa extraordinària de Guitarra Elèctrica: relació provisional d’integrants

  Publicat 07 novembre 2019

  Relació provisional d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Guitarra Elèctrica.

  País Valencià

  Borsa extraordinària de Baix Elèctric: relació provisional d’integrants

  Publicat 07 novembre 2019

  Relació provisional d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Baix Elèctric.

  Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

  Bolsas Docentes – STES Intersindical

  • Asturias | Prof. de Secundaria, de Música y AAEE, de AAPP y Diseño y Sect. Singulares de FP

   Bolsas de aspirantes a interinidad. Convocatoria (0590-0594-0595-0598). NOVEDAD: nueva forma de solicitud

   Resolución de 13 de octubre de 2023, de la Consejería de Educación, por la que se aprueba la convocatoria para la elaboración de bolsas de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo.

   Resolución (pdf)

   Plazo de solicitud: desde el día 18 al 24 de octubre de 2023 (ambos incluidos).

   NOVEDAD IMPORTANTE. La forma de solicitud será exclusivamente a través del formulario específico con el código de solicitud RRHH0105T01 Solicitud de participación en bolsas de aspirantes a interinidadde los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo, disponible en la sede electrónica del Principado de Asturias a la que se accede a través de la siguiente dirección: https://sede.asturias.es/.

   Será necesario disponer de alguno de los sistemas de autenticación electrónica admitidos en la sede del Principado de Asturias: Sistemas de firma electrónica admitidos en la sede

   TODA LA INFORMACIÓN

  • Aragón | Oferta extraordinaria de vacantes sin requisito de formación pedagógica, para secundaria y especialistas en sectores singulares de FP

   OFERTA EXTRAORDINARIA DE VACANTE SIN REQUISITO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA: 

   El miércoles día 18/10/2023 se ofertaron vacantes sin requisito de formación pedagógica para las siguientes especialidades. Accede a través de este enlace

   • – 590-107 INFORMÁTICA
   • – 590-111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
   • – 590-112 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA
   • – 590-124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS
   • – 590-125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUMÁTICOS
   • – 590-205 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS
   • – 590-206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
   • – 590-227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
   • – 590-231 EQUIPOS ELECTRÓNICOS
   • – 598-004 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
   • – 598-005 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
   • – 598-008 PRODUCCIÓN DE ARTES GRÁFICAS
   • – 598-010 SOLDADURA
  • Cantabria | Prof. Secundaria. Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (El plazo acaba el día 19 de octubre)

   Resolución de 17 de octubre de 2023, del Dir. Gral. de Personal Docente por la que se convoca extraordinariamente ofrecimiento de la especialidad de OFM-Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (112) del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590)

   NOTA INFORMATIVA: El acceso estará disponible desde las 09:00 horas del día 18 de octubre de 2023, hasta las 14:00 horas del día 19 de octubre de 2023.

   Documentos

   Enlaces

  • Cantabria | Profesorado de Secundaria. Matemáticas (¡¡Acaba el plazo mañana, día 18 de octubre!!)

   Resolución de 16 de octubre de 2023, del Director General de Personal Docente por la que se convoca extraordinariamente ofrecimiento para nombramientos interinos/as de la especialidad de Matemáticas (006), del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590)

   NOTA INFORMATIVA: El acceso estará disponible desde las 09:00 horas del día 17 de octubre de 2023, hasta las 14:00 horas del día 18 de octubre de 2023

   Documentos

   Enlaces

  • Exterior. Francia | Secundaria. Dibujo

   Vacante docente en el Liceo Español Luis Buñuel de París (Educación Secundaria – Dibujo). Duración prevista: del 5 de octubre de 2023 hasta el finalizar el curso escolar

   • Los interesados pueden presentar su candidatura a través del formulario que pueden encontrar en el siguiente enlace: