Borses docents

País Valencià

Borsa extraordinària de baix elèctric: llistats definitus

Publicat 18 octubre 2019

Relació definitiva d’aspirants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Baix Elèctric.

 1. Resolució
 2. Admesos
 3. Exclosos
 4. Prova d’aptitud

País Valencià

Borsa extraordinària de guitarra elèctrica: llistats definitius

Publicat 18 octubre 2019

Relació definitiva d’aspirants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Guitarra Elèctrica.

 1. Resolució
 2. Admesos
 3. Exclosos
 4. Prova d’aptitud

País Valencià

Actualizació de borses de personal no docent

Publicat 01 octubre 2019

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 30/09/2019 (Data de Publicació: 30/09/2019)

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 30/09/2019 (Data de Publicació: 30/09/2019)

València
Llistats definitius actualitzats a data 30/09/2019 (Data de Publicació: 30/09/2019)

 • Educadors d’Educació Especial
 • Fisioterapeutes
 • Educació Infantil
 • País Valencià

  Borsa extraordinària d’italià: relació definitiva d’integrants

  Publicat 26 setembre 2019

  Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors d’Ensenyament Secundari en l’especialitat d’Italià.

  1. Resolució
  2. Llistat alfabètic
  3. Llistat barem
  4. Exclosos

  País Valencià

  Borsa de Guitarra Elèctrica: llistes provisionals d’integrants

  Publicat 18 setembre 2019

  Relació provisional d’aspirants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Guitarra Elèctrica.

  País Valencià

  Borsa de baix elèctric: llistats provisionals

  Publicat 18 setembre 2019

  Relació provisional d’aspirants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Baix Elèctric.

  País Valencià

  Actualització de Borses de Personal No Docent

  Publicat 09 setembre 2019

  Alacant
  Llistats definitius actualitzats a data 09/09/2019 (Data de Publicació: 09/09/2019)

  Castelló
  Llistats definitius actualitzats a data 09/09/2019 (Data de Publicació: 09/09/2019)

  València
  Llistats definitius actualitzats a data 09/09/2019 (Data de Publicació: 09/09/2019)

  País Valencià

  País Valencià

  Llistats amb les noves incorporacions a les borses d’interins

  Publicat 31 juliol 2019

  Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2019 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació a partir del dia 30 de juliol i fins al 31 de juliol a les 20.00 hores.

  Els aspirants que estiguen en la borsa i s’incorporen per un altre cos o especialitat i vullguen estar desactivats de totes les borses, hauran d’entrar en l’aplicació telemàtica i desactivar-se de les mateixes, i els que es troben desactivats hauran activar-se i, si ho desitgen, tornar a desactivar-se.

  Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: “Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d’instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent:

  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament En Valencià.
  • Diploma de Mestre en Valencià.
  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera.

  La inscripció serà necessària per a l’adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí”.

  País Valencià

  Actualització de Borses de Personal No Docent

  Publicat 30 juliol 2019

  Llistats definitius actualitzats a data 30/07/2019 (Data de Publicació: 30/07/2019)
  Actualització de Borses de Personal No Docent.


  Alacant

  Castelló

  València

  Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

  Bolsas Docentes – STES Intersindical

  • Asturias | Prof. de Secundaria, de Música y AAEE, de AAPP y Diseño y Sect. Singulares de FP

   Bolsas de aspirantes a interinidad. Convocatoria (0590-0594-0595-0598). NOVEDAD: nueva forma de solicitud

   Resolución de 13 de octubre de 2023, de la Consejería de Educación, por la que se aprueba la convocatoria para la elaboración de bolsas de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo.

   Resolución (pdf)

   Plazo de solicitud: desde el día 18 al 24 de octubre de 2023 (ambos incluidos).

   NOVEDAD IMPORTANTE. La forma de solicitud será exclusivamente a través del formulario específico con el código de solicitud RRHH0105T01 Solicitud de participación en bolsas de aspirantes a interinidadde los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo, disponible en la sede electrónica del Principado de Asturias a la que se accede a través de la siguiente dirección: https://sede.asturias.es/.

   Será necesario disponer de alguno de los sistemas de autenticación electrónica admitidos en la sede del Principado de Asturias: Sistemas de firma electrónica admitidos en la sede

   TODA LA INFORMACIÓN

  • Aragón | Oferta extraordinaria de vacantes sin requisito de formación pedagógica, para secundaria y especialistas en sectores singulares de FP

   OFERTA EXTRAORDINARIA DE VACANTE SIN REQUISITO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA: 

   El miércoles día 18/10/2023 se ofertaron vacantes sin requisito de formación pedagógica para las siguientes especialidades. Accede a través de este enlace

   • – 590-107 INFORMÁTICA
   • – 590-111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
   • – 590-112 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA
   • – 590-124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS
   • – 590-125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUMÁTICOS
   • – 590-205 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS
   • – 590-206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
   • – 590-227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
   • – 590-231 EQUIPOS ELECTRÓNICOS
   • – 598-004 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
   • – 598-005 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
   • – 598-008 PRODUCCIÓN DE ARTES GRÁFICAS
   • – 598-010 SOLDADURA
  • Cantabria | Prof. Secundaria. Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (El plazo acaba el día 19 de octubre)

   Resolución de 17 de octubre de 2023, del Dir. Gral. de Personal Docente por la que se convoca extraordinariamente ofrecimiento de la especialidad de OFM-Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (112) del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590)

   NOTA INFORMATIVA: El acceso estará disponible desde las 09:00 horas del día 18 de octubre de 2023, hasta las 14:00 horas del día 19 de octubre de 2023.

   Documentos

   Enlaces

  • Cantabria | Profesorado de Secundaria. Matemáticas (¡¡Acaba el plazo mañana, día 18 de octubre!!)

   Resolución de 16 de octubre de 2023, del Director General de Personal Docente por la que se convoca extraordinariamente ofrecimiento para nombramientos interinos/as de la especialidad de Matemáticas (006), del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590)

   NOTA INFORMATIVA: El acceso estará disponible desde las 09:00 horas del día 17 de octubre de 2023, hasta las 14:00 horas del día 18 de octubre de 2023

   Documentos

   Enlaces

  • Exterior. Francia | Secundaria. Dibujo

   Vacante docente en el Liceo Español Luis Buñuel de París (Educación Secundaria – Dibujo). Duración prevista: del 5 de octubre de 2023 hasta el finalizar el curso escolar

   • Los interesados pueden presentar su candidatura a través del formulario que pueden encontrar en el siguiente enlace: