DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 setembre 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte, en la convocatòria número 61/20, la provisió del lloc 33656, pel sistema de lliure designació, en la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2020/7224] (DIARI nº 8903, de 11.09.2020)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2020, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació: Química Orgànica i Mèdica de la Universitat Jaume I. [2020/7109] (DIARI nº 8903, de 11.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’aspirants admesos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial de llengües, en el Servei de Relacions Internacionals, pel sistema general d’accés lliure. Referència C06/20. [2020/7164] (DIARI nº 8903, de 11.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial d’Imatge i Comunicació, en la Unitat de Comunicació, pel sistema general d’accés lliure. Referència A02/20. [2020/7187] (DIARI nº 8903, de 11.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial de llengües, en el Servei de Relacions Internacionals, pel sistema general d’accés lliure. Referència C05/20. [2020/7162] (DIARI nº 8903, de 11.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la que, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució d’1 de juliol de 2020, per a l’accés a l’escala oficial especialista de la Universitat d’Alacant. Referència C12/20. [2020/7160] (DIARI nº 8903, de 11.09.2020)

RESOLUCIÓ 928, de 7 de setembre de 2020, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, de convocatòria d’una borsa de treball de diversos facultatius especialistes. [2020/7157] (DIARI nº 8903, de 11.09.2020)