DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 setembre 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 59/2020. [2020/6835] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Institut Cartogràfic Valencià, convocatòria número 69/2020. [2020/6843] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Ajuntament de Quart de Poblet. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’un lloc de psicòleg/psicòloga-pedagog/pedagoga. [2020/6862] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la que es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2020/2021. [2020/6324] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 60/2020. [2020/6836] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 65/2020. [2020/6839] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Ajuntament d’Alginet. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’oficial de policia local. [2020/6867] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 61/2020. [2020/6837] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 62/2020. [2020/6838] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 68/2020. [2020/6842] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 67/2020. [2020/6841] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 70/2020. [2020/6845] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 71/2020. [2020/6846] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 66/2020. [2020/6874] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol 2020, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es procedeix a declarar desert el procés convocat per Resolució Rectoral 00822/2020, de data 15 de juny de 2020. [2020/6384] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2020, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup C, subgrup C2, sector Administració Especial, Escala Auxiliar Tècnica i de Laboratoris, amb denominació Especialista de Laboratori, perfil finques, mitjançant el sistema de concurs - oposició. Referència 2020/24363. [2020/6252] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es convoquen a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris i funcionàries dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial, de l’Administració de justícia. [2020/6803] (DIARI nº 8895, de 01.09.2020)