DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 setembre 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 72/2020. [2020/6899] (DIARI nº 8899, de 07.09.2020)

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 73/2020. [2020/6900] (DIARI nº 8899, de 07.09.2020)

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 75/2020. [2020/6903] (DIARI nº 8899, de 07.09.2020)

Mancomunitat el Xarpolar. CORRECCIÓ d’errades en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020. [2020/6886] (DIARI nº 8899, de 07.09.2020)

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, convocatòria número 76/2020. [2020/6904] (DIARI nº 8899, de 07.09.2020)

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l’Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 77/2020. [2020/6905] (DIARI nº 8899, de 07.09.2020)

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 78/2020. [2020/6906] (DIARI nº 8899, de 07.09.2020)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 17/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7002] (DIARI nº 8899, de 07.09.2020)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, A1-08-01, sector administració especial, convocatòria 4/16, torn d’accés lliure i 5/16, torn de promoció interna, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7000] (DIARI nº 8899, de 07.09.2020)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, A2-04-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 12/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7001] (DIARI nº 8899, de 07.09.2020)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball A1-25-02, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 28/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7004] (DIARI nº 8899, de 07.09.2020)

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 74/2020. [2020/6901] (DIARI nº 8899, de 07.09.2020)