DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 setembre 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Bases especifiques i convocatòria del procediment selectiu per a cobrir en propietat una plaça d’agent de policia local per consolidació d’ocupació temporal. [2020/6928] (DIARI nº 8898, de 04.09.2020)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 de juliol de 2020, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoca a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris i funcionàries dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial, de l’Administració de justícia. [2020/6994] (DIARI nº 8898, de 04.09.2020)

RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2020, de la Direcció General de la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofía, per la qual es dona publicitat a la creació i constitució d’una borsa de treball extraordinària per a la contractació temporal de personal tècnic de l’àrea tècnica, en la secció de maquinària. [2020/6939] (DIARI nº 8898, de 04.09.2020)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 5 de juny de 2020, per a l’accés a l’escala oficial especialista de la Universitat d’Alacant. Referència C03/20. [2020/6369] (DIARI nº 8898, de 04.09.2020)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial-especialista (Referència C03/20), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboraris d’instrumentació científica, en l’Institut Universitari d’Investigació CIBIO, pel sistema general d’accés lliure.. [2020/6346] (DIARI nº 8898, de 04.09.2020)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial-especialista (Referència C04/20), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial agrícola forestal, en l’Estació Biològica Les Torretes de l’Institut Universitari d’Investigació CIBIO, pel sistema general d’accés lliure. (Resolució de 5 de juny de 2020, DOGV núm. 8834, de 15.06.2020). [2020/6347] (DIARI nº 8898, de 04.09.2020)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 5 de juny de 2020, per a l’accés a l’escala oficial especialista de la Universitat d’Alacant. Referència C04/20. [2020/6372] (DIARI nº 8898, de 04.09.2020)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’amplia el termini màxim de resolució de la convocatòria efectuada per la Resolució d’11 de desembre de 2019, de concurs general i oferta de places a qui ha superat els concursos oposició pel torn d’accés lliure i promoció interna, convocats per les resolucions de 15 de desembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per a la provisió de llocs bàsics i vacants, respectivament, del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de metges i metgesses de salut pública (A1-S03-01), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2020/6941] (DIARI nº 8898, de 04.09.2020)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’amplia el termini màxim de resolució de la convocatòria per efectuada per la Resolució d’11 de desembre de 2019, de concurs general i oferta de places a qui ha superat el concurs oposició pel torn d’accés lliure convocat per la Resolució de 15 de desembre de 2016, per a la provisió de llocs bàsics i de vacants, respectivament, del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de veterinaris i veterinàries de salut pública (A1-S03-07), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2020/6940] (DIARI nº 8898, de 04.09.2020)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’amplia el termini màxim de resolució de la convocatòria per Resolució d’11 de desembre de 2019, de concurs general i oferta de places a qui haja superat el concurs oposició pel torn d’accés lliure convocat per la Resolució de 13 de desembre de 2016, per a la provisió de llocs bàsics i de vacants, respectivament, del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de farmacèutics i farmacèutiques de Salut Pública (A1-S03-02), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2020/6943] (DIARI nº 8898, de 04.09.2020)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’amplia el termini màxim de resolució de la convocatoria efectuada per la Resolució d’11 de desembre de 2019, de concurs general i oferta de places a qui ha superat el concurs oposició pel torn d’accés lliure convocat per la Resolució de 15 de desembre de 2016, per a la provisió de llocs bàsics i de vacants, respectivament, de vigilància, prevenció i promoció en salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’infermers i infermeres de salut pública (A2-S03-01), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2020/6942] (DIARI nº 8898, de 04.09.2020)

RESOLUCIÓ número 901, d’1 de setembre de 2020, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants d’infermera o infermer del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, torn d’accés lliure i torn de promoció interna, convocat per les resolucions 897 i 898, respectivament, de 4 d’octubre de 2017, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2020/6982] (DIARI nº 8898, de 04.09.2020)