Ensenyament privat

Violència Zero

Comissió de seguiment de concertada

STEPV insisteix en la regularització en pagament delegat del permís parental de les 8 setmanes


Comissió de seguiment de concertada Reunió CS de la concertada

dijous 21 setembre 2023 15:47 h | Comenta la noticia
Places de gratuïtat Places gratuïtat centres concertats segons conveni

divendres 19 maig 2023 12:47 h | Comenta la noticia

La paga de 25 anys del Conveni de Concertada (Paga d’antiguitat)

L’Article 66 del VII Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics preveu el dret de cobrar una paga extra per part del les treballadores i els treballadors al complir 25 anys d’antiguitat en la mateixa empresa.


Els acomiadaments en l’ensenyament privat concertat


Reduccions de jornada


Cartell Diptic_Paga_de_25_anys

Com interpretar la teua nòmina

Cartell Diptic_Paga_de_25_anys

Cartell Diptic_Paga_de_25_anys

Vacants en centres concertats

Enllaç Servei Centres Concertats

Darreres Publicacions

Escola Merchor Botella

Intersindical inclusiva


Darreres publicacions