DOGV Capçaleres

DOGV del 21 juny 2022

DOGV de 21/06/2022, Núm 9366

II. AUTORITATS I PERSONAL

  A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la selecció de docents que actuaran com a coordinadors tècnics de les modalitats de competició que es convoquen en els pròxims campionats de Formació Professional Comunitat Valenciana Skills 2022, en el campionat nacional SpainSkills que tinga lloc després, i si és el cas, en els campionats internacionals Euroskills i WordSkills. [2022/5805]


III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre d’Educació Infantil de primer cicle Somos Colores d’Alacant. [2022/5500]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica la Resolució de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2022. [2022/5791]